Ensjøveien

Ensjøveien, Ensjø, bydel Gamle Oslo, fra Økernveien til Strømsveien. Gammelt veinavn oppkalt etter Ensjø gård, offisielt vedtatt 1947. Den gamle Ensjøveien hadde et til dels avvikende løp; den tok av mot nord ved Normannsløkka, fortsatte ned mot Gladengveien, videre omtrent langs den nåværende Lensmann Hiorths allé, over Strømsveien og ut på Etterstadsletta. En rest av dette veiløpet er ennå synlig i terrenget nedenfor der hvor Biblioteksentralens bygning i Malerhaugveien lå tidligere. Nord for Strømsveien tar blindveien Ensjøsvingen av inn i et blokkområde fra 1950-årene, hvor bl.a. Ensjøsvingen borettslag ble oppført.De store utbyggingsprosjektene i området har endret Ensjøveiens karakter i senere år.

Bygninger m.m.:

3, 5, 7. Tre næringsbygg som 2021 ble solgt til NRK, som planlegger å bygge sitt nye hovedkvarter her på tomten som utgjør ca. 14 daa.

9. Iskcon Norge (Hare Krishna).

10. Her holdt glødelampefabrikken Luma Fabrikker A/S til fra 1956. Fabrikken produserte lyspærer og hadde på det meste rundt 190 ansatte, de fleste kvinner. Fabrikken ble nedlagt 1972 som den siste lyspærefabrikken i Oslo. I 2023 ble borettslaget Lumanders hage anlagt her med i alt 216 leiligheter fordelt på fem bygninger, de fleste med adresse Sigurd Hoels vei. Navnet "Lumanders hage" henspiller på navnet Luna Lumander, som var en fiktivt navn som skulle representere de kvinnelige arbeiderne ved bedriften. Bedriften var opprinnelig eid av NKL, men etter nedleggelsen ble den et eiendomsselskap og et salgsforetak for varer produsert ved søsterbedriften Lumalampan AB i Sverige.

2c. Her er Petersborgparken planlagt anlagt.

14. Industribygg oppført 1941/42 for næringsmiddelfabrikken Sunde & Co. Bygget som er om- og påbygd, huser nå en rekke forskjellige virksomheter

17. Frittliggende bilforretning oppført for Kolberg Motors 1991 (ark. Torstein Ramberg A/S). Nå Bertel O. Steen.

23. Eiendommen Gladengen, som ble fraskilt Nedre Valle på 1800-tallet.