Normannsløkka (løkke)

Normannsløkka, Skedsmogata 22 - 24. September 1961. Foto: ukjent/Arbeiderbladet

Normannsløkka, løkke som opprinnelig var del av Bergsløkka, utskilt tidlig på 1800-tallet, navn antagelig etter Isach Normann, som bodde i Rødfyllgata 12, og som var eier omkring 1800. Løkka ligger sørvest for Ensjø og ble delt av Gjøvikbanen og bygrensen av 1878. Hovedbølet med gnr. 129, bnr. 8 lå der Ensjøveien 3 og 5 ligger nå. Her lå Normannsløkka teglverk, anlagt av bakermester Johannes Engh ca. 1840. I 1858 ble det her oppført en sveitservilla, den ble revet rundt 1960. På området sør for jernbanen lå Christiania Staalværk, i 1930-årene bygd ut til boliger for Kampens byggeselskap. 1940–41 kom det et industribygg for Sunde & co. med adresse Ensjøveien 14.

Området nord på Normannsløkka, med adresse Ensjøveien 3, 5, 7, ble 2021 solgt til NRK som planlegger å bygge sitt nye hovedkvarter her.