Rødfyllgata

Rødfyllgata 12 i Vaterland med fasaden mot Elvegata, fotografert rundt 1930. Gården ble senere gjenoppført på Folkemuseet. - Foto Hans Vogt Holmoe / Oslo byarkiv / Creative Commons

Rødfyllgata, tidligere gate i Vaterlandsområdet, fra Schweigaards bru til Karl XII’s gate. Tidligere ble gaten kalt Vaterlands Tværgade. På 1600-tallet gikk Bjørvika helt opp hit. På flisbankene som ble fylt opp utenfor elveoset, ble det etter hvert brygger, og Rødfyllgata fikk sitt navn. På 1700-tallet var Rødfyllgata en hovedgate i Vaterland, med mange fint innredete gårder. Da Karl 12 beleiret Akershus 1716, bodde han her (den senere Karl XII’s gate 30). All bebyggelsen og gateløpet forsvant med saneringen i 1960-årene. Oslo Spektrum ligger nå der det nordvestlige gateløpet var.

Bygninger m.m.:

12. Her lå en tømmerbygning med fremspringende loftsetasje, en bygningsform som var meget vanlig på begynnelsen av 1700-tallet. Bygningen var blant de største bindingsverkshus i byen. Deler av fasaden mot Elvegata stod bevart helt til saneringen. Huset ble revet 1955 og gjenreist på Norsk Folkemuseum i flere etapper 1981–94.

21. Bygård antagelig oppført på begynnelsen av 1700-tallet. Revet 1955 og gjenoppført på Norsk Folkemuseum 1995.