Schweigaards bru

Schweigaards bru, tidligere veibro av jern over Akerselva i forlengelsen av Tomtegata mot øst, spennvidde 23,53 m. Åpnet for ferdsel 1882, tidligere var det bare en gangbro over elven nedenfor Vaterlands bru. Ombygd 1955–57 og i bruk til elven ble lagt i tunnel på denne strekningen i 1960-årene. Den er oppkalt etter Anton Martin Schweigaard (1808–70), se Schweigaards gate.