Etterstadsletta

Etterstadsletta, Etterstad, bydel Gamle Oslo. navn etter Etterstad gård.

1. Tidligere navn på sletta som Hæren 1795–1881 benyttet som ekserserplass, og hvor det ble holdt årlige militærøvelser for avdelinger fra byens omland. Før krigen begynte boligbyggingen her. Under okkupasjonen hadde tyskerne en stor militærleir, Etterstadleiren her. Området ble innlemmet i byen 1946, og boligbyggingen fullført i etterkrigsårene. Fra området her kommer Etterstadbekken.

2. Vei fra Biskop Jens Nilssøns gate, lagt som en ringvei i slyng nordover og østover tilbake til samme gate, stikkveier inn mot parkdraget som går nordøst–sørvest gjennom boligområdet på Etterstad. Navn fra 1951 etter Etterstad gård..

Bygninger m.m.:

4. «Etterstadslottet», OBOS’ første boligblokk, borettslaget Etterstad 1, oppført 1931. I inngangspartiet henger et av Oslo Byes Vels blå skilt. Se strøksartikkelen om Etterstad. Nesten hele den øvrige bebyggelsen består av boligblokker, bygd av OBOS i perioden 1947–49. I alt 55 boligblokker, noen med adresse til andre gater.

5. Etterstad videregående skole, tidligere Oslo teknisk-maritime skole .

25a. I en leilighet i første etasje i den fireetasjes blokken her bodde senere skipsreder John Fredriksen (f. 1944) med sine foreldre fra han var 9 til han var 16 år. Da han var 16, flyttet familien til nr. 79a.

61. Fireetasjes blokk med butikklokale, her hadde tidligere Oslo Samvirkelag avd. 70 kolonialforretning, nå 7 days Etterstad dagligvare og video.

79a. I en leilighet i første etasje i den treetasjes blokken her bodde John Fredriksen og foreldrene hans, fra han var 16 til han var i begynnelsen av 20-årene.