Biskop Jens Nilssøns gate

Biskop Jens Nilssøns gate, Etterstad, bydel Gamle Oslo, fra Strømsveien sørøstover mot Hovedbanen. Oppkalt 1951 etter Jens Nilssøn Frendesonius (1538–1600), biskop i Oslo 1580–1600, drev eiendommen Vaalen, det nåværende Vålerenga under bispestolen. Han var en av Oslo-humanistene.

10. Den tidligere Oslo kokk- og stuertskole, fra 2001 Etterstad videregående skole med adresse Etterstadsletta 5.

13–19. Vålerenga terrasse. Fire seksetasjes OBOS-blokker med til sammen 185 leiligheter, oppført 2004. Blokkene er bygd på lokk over Gjøvikbanens trasé gjennom den gamle Etterstadskjæringen mellom Vålerenga og Etterstad.