Oslo kokk- og stuertskole

Oslo kokk- og stuertskole, tidligere skole i Biskop Jens Nilssøns gate 10, første byggetrinn 1952–54, utvidet med ny fløy i to etasjer og loft i 1965. Skolen tilbød undervisning i hotell- og næringsmiddelfag og fikk lov til å beholde sitt gamle navn etter innføringen av videregående skole. Da skolen var ny var den en internatskole med elever fra hele landet. Skolen utdannet på den tiden kokker og stuerter til handelsflåten. Oslo kokk- og stuertskole er nå en del av Etterstad videregående skole.