Ensjø gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Våningshus Ensjø gård. Østveggen med inngangspartiet mot Malerhaugveien til våningshuset til Ensjø gård. Foto: Pål Giørtz

Ensjø, gård med gnr. 133/2 og adresse Malerhaugveien 12. Navnet kommer av norrønt Einarshaugr. Gården ble tidligere kalt Nedre Valle. Den lå i middelalderen under Nonneseter kloster. På 1700-tallet ble gården kalt Langengen. Gården var krongods til 1765. Den var privateid til 1915, og i 1931 flyttet Frelsesarmeens aldershjem «Kveldssol» inn i hovedbygningen.