Langengen

Langengen, Ensjø, bydel Gamle Oslo, fra Lensmann Hiorths allé forbi Malerhaugveien. Oppkalt 1997 etter «Langengen,» som på 1700-tallet ble benyttet som navn på Ensjø gård.