Lensmann Hiorths allé

Lensmann Hiorths allé, Malerhaugen, bydel Gamle Oslo, fra Strømsveien til Lena Hiorths plass. Oppkalt 1927 etter lensmann Hans Jensenius Hiorth (1808–1902), som eide gården Malerhaugen fra 1852.