Malerhaugen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Malerhaugen, industri- og boligstrøk nord for Etterstad i bydel Gamle Oslo, navn etter gården Malerhaugen hvor det søndre hagegjerdet dannet grensen mellom Aker og Oslo fra 1880. Malerhaugen var 1837–81 det vanlige stedet for Aker kommunestyres sommerting, og der kommunevalget i Aker ble avholdt. Strøket har gammel bebyggelse med flere verneverdige hus. Nyere bolighus fra 1920- og 1930-årene. En viss industrialisering på 1800-tallet, også anlegg for institusjonell virksomhet fra 1950-årene og senere som følge av det nære naboskap med Grønvoll, Ensjø og Helsfyr.