Petersborg gård

Petersborg, eiendom med gnr. 129/1, 2, 11 m.fl., del av eiendommen Bergsløkken, lå nordøst på løkken mot Hovinbekken. Fra 1801 ble den forpaktet av kjøpmann Peter Krabbe, som gav eiendommen sitt navn. I 1825 ble Petersborg solgt til visekonsul Heinrich Resch, som oppførte en særpreget søylebygning. I annen halvdel av 1800-tallet ble eiendommen delt flere ganger, slik at det ble nærmest sammenhengende løkkebebyggelse fra Ensjøveien ved Lilleberg nordøstover til Petersborg-husene. Harald M. Diesens del, hvor søylehuset sto, ble i 1877 gitt navnet Marielyst.

I mellomkrigstiden var eiendommen eid av forfatteren Sigurd Hoel; han kjøpte den 1928 og bodde her sammen med sin kone, barnepsykiateren Nic. Waal. Da de ble skilt 1936, gikk søylehuset til Nic. Waal, som bodde der en stund. 1963 ble søylehuset gitt til Oslo kommune av Tiedemanns Tobaksfabrik, som da etablerte seg her. Huset ble flyttet og gjenoppført ved Ekebergsletta i 1966.

Området der J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik lå, eies i dag av Ferd Eiendom AS, og bare ett av de gamle husene er tilbake, våningshuset i mur, som ligger sør for Tiedemanns gamle lagerbygning.