Falbes gate

Sofies gate 8 med Falbes gate til høyre. Foto: Jan-Tore Egge

Falbes gate, Bislett, bydel St. Hanshaugen, fra Stensberggata nedenfor OsloMet til Sofies gate. For størstedelen kontorbebyggelse, i den øverste delen boligblokker på Frydenlundområdet fra 1990-årene. Nederst i gaten innkjørsel til Frydenlund P-hus, som ligger under Riksrevisjonens bygg i Frydenlundområdet. Oppkalt 1891 etter statsråd, stiftamtmann Hans Hagerup Falbe (1772–1830).

Bygninger m.m.:

5. Stor leiegård ombygd til kontorer for det tidligere Statskonsult, hører nå til OsloMet. Her startet 1900 H. Petterøes tobakksfabrikk.

9. Den eneste gjenværende gamle leiegården med adresse til gaten, der det ennå er boliger.