Bislett (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Lille Bislett sett fra Bislettgata mot Sofies plass. Stadion til venstre. Foto: Helge Høifødt

Bislett, bydel St. Hanshaugen, boligstrøk sør for Fagerborg og Bolteløkka; anlagt på løkkeeiendommen Bislet med nærmeste omgivelser fra slutten av 1800-tallet. Bislett idrettsplass er bydelens midtpunkt. Her er det trafikknutepunkt med Oslos første rundkjøring, og her krysses trikkelinjen til Ullevål Hageby og Rikshospitalet og bussforbindelsen TjuvholmenHelsfyr. Noen forretninger i nedre del av Thereses gate, for øvrig store boligområder som består av leiegårdsbebyggelse fra 1870–1890-årene og 1920–1930-årene. Tidligere hadde området flere industribedrifter som Anker Batterifabrikk, Kristiania Brødfabrikk, Frydenlunds Bryggeri og Conrad Langaards Tobakksfabrikk. Særlig de to siste gav området en egen lukt, «Bislettlukten,» en blanding av malt- og tobakkslukt. I 1990-årene ble Frydenlunds fabrikkområde og deler av Langaards ombygd og tatt i bruk som Bislet høgskolesenter (nå OsloMet).