Thereses gate

Thereses gate, AdamstuenBislett, bydel St. Hanshaugen, fra Ullevålsveien til rundkjøringen på Bislett, bydelens viktigste kommunikasjons- og handlegate. Hovedsakelig leiegårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet, mange oppført i de hektiske 1890-årene, men også en rekke gårder fra 1930-årene. Gaten het tidligere Gartnergaden, oppkalt 1874 etter prinsesse Therese av Sachsen–Altenburg (1836–1914), gift med prins August, sønn av Oscar 1. Trikkelinjen til Adamstuen ble åpnet 1909, den ble forlenget til Ullevål Hageby 1925 og til RikshospitaletGaustad i 1999.

Mellom Thereses gate og Vidars gate går den lille gatestubben Henrik Klausens gate. Fra en snuplass mellom Thereses gate og Sofies gate til Bolteløkka allé går Snorres gate.

Bygninger m.m.:

11. I denne gården skjedde et mord som fremdeles er uoppklart. 15. september 1981 ble en 79 år gammel kvinne funnet bundet og drept i sin egen leilighet. Det var sannsynligvis et rovmord, da hun hadde sparepengene sine, 30 000 kr, gjemt i BH’en sin, og man har antatt at gjerningsmannen kjente til at hun hadde disse pengene i leiligheten.

12. I denne gården lå til 1984 frukt- og tobakksbutikken «Kåres Tobakk», drevet av Kåre Schiefloe (1915–92). Schiefloe var i en årrekke leder for junioravdelingen i Frigg, og ble for sin innsats utnevnt til æresmedlem av klubben. Butikken hans var i mange år et samlingssted for Friggs yngre medlemmer.

16h-k (tidligere 16b). Leiegård i fem etasjer og høy underetasje, oppført 1930 (ark. Johs. Th. Westbye), opprinnelig med 40 leiligheter og 6 butikker, bl.a. Fagerborg Frisersalon, Fagerborg Radio-Elektro og Oslo Samvirkelag avd. 8, ombygd til Snarkjøp (selvbetjeningsbutikk) i 1951, senere omdøpt til Quickly, nedlagt 2000. Etter at samvirkelaget avsluttet sin virksomhet her, har det vært grønnsaksbutikk og nå Bunnpris-butikk her. – Under den annen verdenskrig bodde Gunnar Sønsteby i en leilighet i tredje etasje. Leiligheten var kjøpt av Sønstebys foreldre, som hadde tenkt å bruke den når de ble pensjonister. Inngangene til leilighetene er i bakgården, og det var her i bakgården han traff Max Manus, Harald Hanto og Kolbein Lauring, som drev motstandsarbeid fra en leilighet i Vidars gate 4, på den andre siden av gårdsplassen.

17. Leiegård i fire etasjer på hjørnet av Stensgata. I 1922 kjøpte Arthur Omre (Antonisen) gården, og herfra drev han sin omfattende smuglervirksomhet under forbudstiden.

18. Boliggård i seks etasjer med 29 leiligheter og 4 butikklokaler, oppført 1936 (ark. Hj. S. Bakstad).

22. En treetasjes leiegård. Her ble maleren Reidar Aulie født i 1904, og her hadde han sitt barndomshjem. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om ham.

28. En treetasjes leiegård fra 1800-tallet. Under krigen var det en kolonialforretning, en skomaker og et bakeriutsalg i første etasje. I bakgården lå det en liten toetasjes bakbygning med Birger Engelis bilverksted. Verkstedet var i første etasje, kontor og lager for bildeler og motorsykler i annen etasje. Tyskerne hadde overtatt hele verkstedet, og hadde i november 1944 ca. 50 motorsykler stående her. 13. november samme år ble verkstedet utsatt for sabotasje utført av Aks 13000. Tre motorsykler ble «hentet» før hele bygningen med lager og inventar ble ødelagt i en eksplosjon med påfølgende brann. Verkstedbygningen brant ned til grunnen uten at nabobygningene ble skadet.

29. Forretnings- og boliggård fra 1972 med dagligvareforretning i første etasje (ark. Bakstad og Hovind). Fra gården var ny har butikken hett Matkroken, Arena, Rimi, ICA og nå Coop Extra. Det var her dagligvarekongen Stein Erik Hagen startet sin karriere som kjøpmann. Tidligere lå det her en leiegård fra 1878, bygd for ansatte ved Frydenlunds Bryggeri.

31. Pusset teglsteinsbygning fra 1878, opprinnelig tobakkslager for Conrad Langaards Tobakksfabrikk, noe den også var under krigen. Herfra «hentet» Osvald-gruppa 1. april 1944 600 kilo tobakk på oppdrag fra Milorg. Senere kolonialforretning og Rimi-butikk. I 2003 ble bygningens første etasje renovert og nyinnredet som Vinmonopol (ark. DARK Arkitekter), ellers flere virksomheter, bl.a. The Work Out treningsstudio. Vinmonopolutsalget ble stengt fra nyttår 2023.

35. Her åpnet Oslos første kaffebar i 1994, se Kaffebrenneriet.

35B. En femetasjes boliggård fra 1923, reist av Kvindernes Boligselskap. Et av Oslo Byes Vels blå skilt markerer dette.

I leilighet 407 bodde i de første krigsårene den jødiske sekretæren Elly Salomon (f. 1910). Hun ble deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. En snublestein er satt ned til minne om henne.

36. I første etasje i den opprinnelige gården som lå her, var det under krigen en tobakksforretning, en fiskeforretning, en kjøttforetning og manufakturforretningen Standard, som var blitt stengt og forseglet av Statspolitiet. Den 20. november 1944 «hentet» fire mann fra Aks 13000, med William Houlder i spissen et parti gummistøvler fra butikken.

42. Treetasjes bygård fra 1888, 1903 tatt i bruk som Bethesda» Gamle- og Sygehjem, et privat gamlehjem. Det var i drift til 1940-årene.

44. Her ligger den populære og uavhengige bokhandelen Bislet Bok, åpnet 1993. Bokhandelen ble tildelt Oslo bys kunstnerpris i 2022.

46. Forretnings- og leiegård på fem etasjer, oppført 1940 (ark. A. Vejre).

49. En murvilla fra 1902, der Kvinnetiltaket avd. Thereses Hus holder til. Dette er en lavterskel akuttinstitusjon med 12 skjermede plasser for bostedsløse kvinnelige rusbrukere, og har inntak hele døgnet, opprettet 1998. Thereses Hus er også et krisesenter for voldsutsatte kvinner. Thereses Hus skal gi akutthjelp, oppfølging og veiledning i sosialfaglige spørsmål.

Huset er merket med et av Oslo Byes Vels blå skilt, til minne om Knut Hamsun som bodde her fra det var nytt i 1902–04. Hans datter Victoria ble født her høsten 1902.

51. En fireetasjes leiegård fra 1901 ved hjørnet mellom Thereses gate og Pilestredet, arkitekt Eduard Carlén. Da gården var ny, var det manufakturhandel, bakeriutsalg, skomaker og barberforretning i første etasje. I 1934 etablerte Bergljot Tveter (1893–1967) sin bokhandel Berljot Tveter Bok- & Papirhandel her. Nå er det en rekke forreninger og spisesteder her, som Store Stå Pub og en Deli de Luca Bislett .