Gartnergaden

Gartnergaden, til 1874 navn på nåværende Thereses gate.