Frydenlunds Bryggeri

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Foto: Aakvik, Rune / Oslo Museum / Public domain

Frydenlunds Bryggeri, tidligere bryggeri grunnlagt i 1859 av Mads Ellef Langaard (1815–91) med adresse Pilestredet 52, se løkken Frydenlund. Av bygningene i det tidligere bryggerikomplekset, hvorav en stor del er bevart, hadde de fleste fasader i rød tegl og en tidstypisk borgaktig bygning som fond ved Parkveien. Bryggeriets bryggerihester var kun sorte dølahester, også vognene med kurvene med de klirrende ølflaskene var sorte, det samme var ølbilene som overtok etter hestene utover i 1950-årene.

I 1962 gikk Frydenlund og Schous Bryggeri inn som datterselskaper i De Sammensluttede Bryggerier A/S. De to bryggerier fusjonerte i 1977 til Frydenlund Schous Bryggeri A/S, som året etter ble datterselskap i Nora Industrier. Etter nedleggelsen av Schous Bryggeri i 1981 ble Frydenlund sammensluttet med Ringnes Bryggeri, fra 1983 i Frydenlund Ringnes Bryggerier A/S, fra 1988 Ringnes A/S.

I 1995 ble bryggeriet nedlagt som produksjonsbedrift. Frydenlunds ølsorter med varemerket ML som er grunnleggerens initialer og Norges første registrerte varemerke, brygges nå ved Ringnes’ bryggerianlegg på Gjelleråsen i Nittedal; hit ble gjærstammen fraktet fra det gamle bryggerianlegget. Bygningsmassen på Bislett ble dels revet og erstattet av nybygg, dels ombygd for Høgskolen i Oslo, nå OsloMet. På området mot Falbes gate ble det bygd kontorer for Riksrevisjonen, og det ble bygd boliger mellom Dalsbergstien og Falbes gate.