Frydenlund (løkke)

Frydenlund, løkke med matrikkelnummer 88 på Bymarken, lå ved den nordlige enden av nåværende Frydenlundgata, omtrent ved Ullevålsveien 49. Opprinnelig var dette ni små løkker, som i første halvpart av 1700-tallet ble samlet til én, med det rare navnet Hedthul (Hetholt). I 1770-årene eide Nicolai Smith løkken, da fikk den navnet Frydenlund. I 1781 kom Frydenlund på auksjon, da var den bebygd og hadde en stor frukt- og urtehage, og et «levende lysthus». Tre år senere ble løkken kjøpt av general Aug. Fr. Wackenitz, som utvidet den betraktelig og bygde en stor hovedbygning med 12 værelser mot Ullevålsveien ved Waldemar Thranes gate. 1811 overtok hans svigersønn Niels Anker i Halden løkken og forpaktet den til kjøpmann Johannes Thrane. Professor Georg Sverdrup var eier fra 1831; etter ham fikk en del av eiendommen navnet Sverdrupløkken. En del av løkken som ble frasolgt 1838, ble senere solgt videre til Mads Langaard, som bygde sitt bryggeri der (Frydenlunds Bryggeri). Hovedbygningen ble revet i 1893.