Frydenlundgata

Frydenlundgata sett fra Bislett. Foto: Jan-Tore Egge/Creative Commons
Blått skilt til Kolstad-brødrene.

Frydenlundgata, BislettSt. Hanshaugen, bydel St. Hanshaugen, fra Dalsbergstien til Ullevålsveien. Leiegårdsbebyggelse fra annen halvdel av 1800-tallet. Oppkalt 1871 etter løkken Frydenlund som lå ved Ullevålsveien. Nordvestsiden av gaten er trebeplantet. Fra Frydelundgata til Colletts gate går Krafts gate.

Bygninger m.m.:

5–7. To blokker med til sammen 34 leiligheter oppført av OBOS på det som var skolegården til den gamle St. Hanshaugens skole 1998, underjordisk garasjeanlegg (ark. Arkitektene Thorenfeldt AS). Mellom bygningene en monumental trapp. Den gamle skolebygningen ble ombygd til boligformål av OBOS i 1999.

10. En fireetasjes leiegård fra 1900 på Hjørnet av Benneches gate. I oppgang B med inngang fra Benneches gate vokste skuespillerbrødrene Henki (1915–2008) og Lasse (1922–2012) Kolstad opp. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp til minne om dem.