St. Hanshaugens skole

Den gamle skolebygningen til St. Hanshaugens skole i Schwensens gate høsten 2019 - Foto Ø. Reisegg / Oslo Byleksikon

St. Hanshaugens skole for den høiere almendannelse, en tidligere privat skole, grunnlagt 1898 av skolens bestyrer, cand. theol. Halvard Alf Gjønnæss (1864–1945), som 1896 hadde overtatt Gundersens skole. Skolen, som var en fellesskole, holdt fra begynnelsen til i en egen, nyoppført skolebygning i Schwensens gate 6 tegnet av arkitekt Ove Ekman. Den hadde opprinnelig femårig forskole (6–11), fireårig middelskole (11–15) og toårig realgymnas. Den måtte innstille driften 1917, og ble fra 1918 drevet videre kun som toårig gymnas, 1920–35 i lokaler i Statens håndverks- og kunstindustriskole, Ullevålsveien 5, deretter til 1955 i Hammersborg skole, Akersgata 73a.

Skolens russemerke var en trekant over en firkant, tegnet for utrygt vær, som tidligere ble vist av Meteorologisk institutt fra tårnet på damvokterhuset på Sankt Hanshaugen.

Skolebygningen i Schwensens gate, som er på tre etasjer samt kjeller og loft, hadde 15 ordinære klasseværelser. Den ble overtatt av Staten, og det første året fra 1920 brukt som politiskole, fra 1920-årene og fremover som kontorer for Statens Gartnerskole og Vegdirektoratet. Den statlige skuespiller- og operasangerutdanningen (i dag henholdsvis Teaterhøgskolen og Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo) holdt til her i 1960-årene. Også Statens filmsentral (i 1993 slått sammen med Norsk filminstitutt, se Filmens hus) hadde kontorer i bygningen og i en brakke i gården.

I 1997 ble bygningen overtatt av OBOS og ominnredet til leiligheter samtidig med oppføring av to boligblokker på skolegårdssiden mot Frydenlundgata. Det ble samtidig oppført et nytt trappeanlegg her.