Hammersborg skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Hammersborg skoles rektorbolig ved Akersgata fotografert i 1898. - Foto Tannllege Jensen / Oslo Museum / Creative Commons

Hammersborg skole, tidligere skoleanlegg i Akersgata 73a, reist for Oslo katedralskole 1869, tegnet av arkitekt J. W. Nordan, overtatt 1902 av Sjømannsskolen (til 1910) og Kristiania treaarige kommunale middelskole (startet 1901), som fra skoleåret 1919/1920 fikk navnet Hammersborg skole. Skolen som opprinnelig var en middelskole, hadde gymnas 1917/18–1926 og fra 1931. Gymnasiesamfunnet het Mars. Denne skolen ble avviklet 1932–34, og anlegget overtatt av Akers gymnasium (til 1939) og St. Hanshaugens skole (gymnasium) som 1898–1917 hadde holdt til i Schwensens gate 6, 1917–35 i Ullevålsveien 5; også Oslo handelsgymnasium, Oslo Lærlingeskole, Oslo yrkesskole, Statens håndverks- og kunstindustriskole og Haagaas Artiumskurs leide lokaler i skolebygningen. Fra 1967 holdt Forsøksgymnaset til her.

Under den annen verdenskrig hadde skolen en permanent utstilling, «Vern og velferd», som viste beskyttelsessystemer og sikkerhet under krig.

Bygningen mot Akersgata (rektorboligen) var tegnet i nyrenessanse og var meget bevaringsverdig. Anlegget ble revet under sterke protester og demonstrasjoner og med kraftig politioppbud 23. nov. 1976. På tomten ble Frelsesarmeens hovedkvarter reist 1979.

Hammersborg skole var også navn på en allmue- og fattigskole opprettet 1806, nedlagt 1861 da Nordre skole (den senere Møllergata skole) ble tatt i bruk.