Schwensens gate

Schwensens gate, Sankt Hanshaugen, bydel St. Hanshaugen, fra Dalsbergstien til Ullevålsveien. Oppkalt 1896 etter legatstifteren, kjøpmann Justus Heinrich Schwensen (1800–70). Hovedsakelig leiegårder fra 1890-årene. På østsiden av gaten er det imidlertid flere bygg fra etterkrigstiden, blant annet nr. 1 ved hjørnet av Dalsbergstien, en seksetasjes boligblokk oppført 1949. Før krigen lå det her en femetasjes leiegård fra rundt 1900, ved siden av, i nr. 3, var det et fireetasjes lagerbygg av betong, og i nr. 5 en Shell-stasjon.

Bygninger m.m.:

1. Leiegård i seks etasjer fra 1949, bygd til erstatning for en eldre som ble totalskadet ved sabotasjeaksjonen mot nr. 3.

3. Bygning som tidligere hadde bensinstasjon, oppført etter krigen. Bygningen som lå her under krigen ble sprengt ved en sabotasjeaksjon 23. januar 1945. I lagerbygget hadde tyskerne et oljelager med 250 tonn smøreolje. Lageret ble sprengt av Milorgs aksjonsgruppe Aks 13000 om ettermiddagen 23. januar 1945. Eksplosjonen var så kraftig at veggene falt mot nabobyggene, og også selve bensinstasjonen ble antent. Det utviklet seg til en voldsom brann som spredte seg til leiegårder omkring. Vinduene i nabogårdene ble knust, og innesperrede mennesker måtte reddes ut fra brannene i nr. 1, som ble totalskadet, nr. 3 og Waldemar Thranes gate 2. Tre personer omkom og 22 ble skadet. I tillegg til oljelageret ble bensinstasjonen, bilverkstedet og 21 biler ødelagt. Oljelageret brant i tre døgn. Selv om Milorg vurderte aksjonen som vellykket, tyder mye på at sabotørenes sprengladninger var overdimensjonerte, noe som førte til at ødeleggelsene ble mye større enn de hadde tenkt seg, og at menneskeliv gikk tapt.

6. Skolebygning bygd i 1898 for St. Hanshaugens skole (ark. Ove Ekman). Etter at skolen av økonomiske grunner måtte selge skolebygningen og flytte ut i 1917 ble den brukt til kontorer, blant annet for Politiskolen og Statens filmsentral (se Filmens hus). Statens teaterskole (Teaterhøgskolen) og Statens operaklasse (Operahøgskolen) holdt også en tid til her. Overtatt av OBOS 1997 og ominnredet med leiligheter samtidig med oppføring av to boligblokker og trappeanlegg på skolegårdssiden mot Frydenlundgata.

9b, tidligere nr. 11. Høien.

10. I første etasje i leiegården var St. Hanshaugen politistasjon til 1945, da den ble flyttet til nr. 20.

15. Markus kirkes hovedinngang er her, og Markus menighetshus.

20. Her var St. Hanshaugen politistasjon fra 1945 til den ble nedlagt i 1962.