Markus menighetshus

Markus menighetshus sett fra vest i Schwensens gate. Oppkjørsel til Markus kirke til høyre for menighetshuset. Foto vinter 2021: Sylvi Baardseth Panjwani/Oslo Byleksikon

Markus menighetshus, Schwensens gate 15, ark. Sverre Knudsen, innviet av domprost Maroni 30.aug. 1928. Bygget har 4 etasjer pluss loftsetasje og inneholder menighetssaler, leiligheter og kontorer. Fra starten en stor og en liten forsamlingssal i 2.etasje, vaktmesterleilighet pluss noen andre rom i 1.etasje, sokneprest-leilighet med balkong i 3.etasje pluss leiligheter for klokker og for menighetsdiakonisse i 4.etasje. Loftsleilighet innredet 1937 for organist. En ombygning i 1963 omgjorde deler av 1.etasje til menighetssal, i 1990 ungdomskontor i kjelleren og 1991 i menighetskontorer på gateplan.

2013 ble eiendommen organisert som en egen stiftelse med formål å fortsette bruken til menighetsformål og utleie til forskjellige arrangementer da Markus menighet ble nedlagt som eget sokn.

Historikk

Menighetshuset ble planlagt sammen med Markus kirke, ble tegnet av samme arkitekt, og plassert på samme tomt som kirken.

I tillegg til vanlig menighetsaktivitet ble huset stilt til disposisjon som førstehjelpslokale i mai 1940. Ila skole fikk under krigen benytte et rom til en rolig pikeklasse. Dette siden undervisningen foregikk i en etasje mellom to boligetasjer! Nasjonalforeningen hadde matstasjon her for utdeling av mat til eldre på 1960 og -70 tallet. I perioder har det vært en svært aktiv ungdomsklubb (KFUK-KFUM) i huset. Her har speidergruppen Oslo 32 i Oslo KFUK-KFUM-speidere møtene sine.

Sokneprest-boligen var prestebolig til boplikten for prester opphørte 2015, og en rekke av menighetens ansatte har vært bosatt her opp gjennom årene.