Politihøgskolen

Politihøgskolen, PHS, Slemdalsveien 5, opprettet 1919 som Statens Politiskole, høyskole fra 1992, statlig høyskole som gir teoretisk og praktisk utdanning for tjenestegjøring i politi- og lensmannsetaten. I tillegg til en treårig grunnutdanning står den for etter- og videreutdanning og for forskning på politifaglige områder. Fra 1997 har skolen en underavdeling i Bodø, og fra 2009 underavdeling i Kongsvinger. I 2017 hadde skolen 2195 studenter på bachelor, 91 på master og 2813 på etter- og videreutdanning. Rektor fra 2017 er Nina Skarpenes. Se også Politiet.

De første kvinnelige politikonstablene ble uteksaminert fra skolen i 1959.

Skolen holdt det første skoleåret i 1920 til i den gamle skolebygningen til St. Hanshaugens skole i Schwensens gate 6, siden i leide lokaler rundt omkring i byen, bl. i Akersgata 44 (annen etasje), Storgata 33 (Tukthuset, inngang fra Bernt Ankers gate) og Tomtebrygga 14. En egen konstabelskole holdt til i Bekkegata 1, nå Tøyenbekken.

Siden 1946 har den vært internatskole og holder til i den tidligere Gardekasernen i Slemdalsveien på Majorstuen (oppført 1904, ark. Ludvig Manskow og Ole E. Stein). Bygningen ble under krigen brukt av Oslo og Akers Beredskapskontor og som kaserne for politiets beredskapstropp, kalt «Kaserne I». «Kaserne II» var i Kirkeveien 23. Etter krigen overtok HMKG den tyske Husebyleiren, og den gamle Gardekasernen ble tatt i bruk som Politiskole. Nytt undervisningsbygg 1979 (ark. Lund & Slaatto), innvendig dekorert av 20 norske kunstnere. Nytt bygg på fem etasjer med auditorium, bibliotek, lesesaler og kontorer mot Gydas vei 1996 (ark. Lille Frøen).