Husebyleiren

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Husebyleiren, Sørkedalsveien 148, leir for H.M. Kongens Garde, oppført 1982–85. Det 300 dekar store området ble kjøpt av staten i 1918 til øvingsområde for Garden, som den gang holdt til i Gardekasernen, nåværende Politiskolen på Majorstuen. Den eneste bygningen som ble oppført her før krigen, var en liten hytte nede ved plassen Trasop ved Makrellbekken.

Tyskerne så under krigen hvilke muligheter dette området hadde, og like ved Huseby gård anla de en stor, velorganisert leir for et pansergrenaderregiment. Leiren var organisert langs en leirgate som førte sørover fra en overbygd portbygning ved Sørkedalsveien. Til venstre for veien lå blant annet tre toetasjes kaserner og ekserserplassen, til høyre lå to tilsvarende kaserner og en spisebrakke. Bygningsprogrammet bestod av i alt 19 bygninger: de fem mannskapsbrakkene med plass til 180 mann i hver, to spisebrakker, en administrasjonsbrakke, tre laftede offisersbrakker, syv garasjebygninger med plass til 20 kjøretøyer, en stallbygning med plass til 100 hester, en smie og en vaktstue samt en annen brakke. Lengst sør i området, utenfor selve militærleiren, var det en fangeleir for sovjetiske krigsfanger.

Da krigen var slutt, rykket britiske og amerikanske tropper inn i leiren, og de var etablert her i midten av juni. Høsten 1945 begynte de allierte troppene å forlate landet, og flere leire i Oslo-området kunne etter hvert disponeres av norske myndigheter. De britiske og amerikanske troppene flyttet ut av leiren 30. oktober, og Gardens 1. kompani flyttet inn. Ombyggingsarbeider startet denne høsten, og etter omfattende istandsettelse kunne Gardebataljonen som først var innkvartert i Ullevålleiren allerede i 1946, ta hele Husebyleiren i bruk. En brakke fra Bogstadleiren var blitt flyttet og ombygd til gymnastikksal, en garasje ble innredet som kino med plass til 400 personer. Et lite velferdshus – en tidligere offisersbrakke fra Gol – ble demontert, flyttet fra Hallingdal og gjenoppsatt i Gardeleiren av tyske krigsfanger. Det lille huset brant imidlertid ned etter kort tid høsten 1947, men ble raskt erstattet av et nytt som gardistene selv satte opp. I hovedbygningen på Huseby gård ble det gjort innredningsarbeider våren 1946, slik at det kunne bli en leilighet for en offiser i annen etasje, og leilighet for forpakteren i første etasje. Det hadde ikke vært utført noen reparasjonsarbeider her siden 1940. To laftede offisersbrakker, en av dem kalt «Gardehytta» og som hadde kostet kr 25 000 under krigen, ble også istandsatt.

Gardebadet som lå sør i sør i leirområdet, ble åpnet på Gardens dag 1958. Det hadde to bassenger, et lite og et stort samt et ti meter høyt stupetårn. Det var fra starten av meget populært blant strøkets barn, som fikk bruke det om ettermiddagene. I 1971 stod den store kontorbygningen for Forsvarsdepartementet og Forsvarets Overkommando ferdig sør for leiren med adresse Sørkedalsveien 150. Ved inngangen til 1980-årene hadde den gamle tyske leiren utspilt sin rolle, og i 1981 startet rivingen av tyskernes Lager Huseby. Da de gamle tyskerbrakkene var revet, ble de erstattet av en moderne militærleir for HMKG (ark. Platou arkitekter a/s). Leiren er bygd i to plan rundt en rektangulær ekserserplass. På bakkeplan er det forlegninger, kontorer osv.  I underetasjen er det oppstillingsplasser, ekserserplass osv. Også den resterende gårdsbebygglesen på Nordre Huseby gård ble revet; her ble det bygd befalsmesse og tre bygg for offisersinnkvartering.

Forsvarsdepartementet flyttet 1987 tilbake til sentrum, til Armédepartementets gamle gård på Bankplassen, og holder nå til i Forsvarets nye ledelsesbygg på Akershus (Glacisgata 1) som stod ferdig i 2007. Forsvarets Overkommando ble vedtatt nedlagt i 2001 og flyttet til midlertidige lokaler, før omorganisering til Forsvarsstaben og samlokalisering med departementet i det nye ledelsesbygget. Det gamle FO-bygget ble solgt 2004 og leies ut til bl.a. Oslo kommune (Bydel Vestre Aker) og NAV Vestre Aker. Gardebadet ble avviklet og revet i 2013.