Høien

Høien, Schwensens gate 9b (tidligere nr. 11) var en løkkeeiendom utskilt fra løkken Frydenlund. Hovedhuset i sveitserstil ble bygd omkring 1850 (arkitekt Heinrich Ernst Schirmer) for trelasthandler Thomas Sewell. Det ligger her fremdeles, bak Markus kirke. Det ble kjøpt 1859 av H. C. Mathiesen, som bodde her til han i 1883 flyttet til Linderud. Han leide ut Høien til Hedevig Rosing (1827–1913), som drev sin taleskole for døve her 1884–95. Staten overtok skolen i 1896 og flyttet den til Holmestrand.

Kommunen kjøpte Høien i 1900 og har brukt huset til forskjellige sosiale formål, blant annet barnehjemmet Barnevern. Det brukes nå av den kommunale barnehagen Melkeveien, som har plass til 69 barn i alderen 1–6 år.