Filmens hus

Filmens hus, filmsenter i Dronningens gate 16, Sentrum, ble innviet 24. april 1996, ganske nøyaktig hundre år etter de første filmvisninger i Norge (i CirkusbygningenChristiania Tivoli). Filmens hus rommer en rekke institusjoner, blant annet Norsk filminstitutt, bransjeforeningen Film & Kino, fagforeningen Norsk filmforbund, nettmagasinet Rushprint og Norsk filmklubbforbund med Filmtidsskriftet Z. Her ligger også Cinemateket, spesialkinoen som blant annet viser eldre film. Til Cinematekets visninger benyttes husets to kinosaler Tancred og Lillebil.

Institusjoner

Norsk filminstitutt (NFI) fordeler statlige bevilgninger til filmproduksjon og er filmpolitisk rådgiver for Staten. Det var tidligere det nasjonale arkivet for film, en oppgave som ble overført til Nasjonalbiblioteket.

Film & Kino er kinobransjens medlemsorganisasjon, het tidligere Kommunale Kinematografers Landsforbund (KKL) og er etablert i 1917. Film & Kino driver også Bygdekinoen.

Cinemateket er en kino for blant annet eldre filmer. Det ble etablert i 1984 da Norsk filminstitutt holdt til i Militærhospitalet. Det hadde en forløper i Kinoteket som ble drevet i den lille salen Biografen på Klingenberg kino fra 1980. Cinemateket ble først drevet av Norsk filminstitutts venneforening og deretter innlemmet i Norsk filminstitutt i 1994.

Tidligere institusjoner

Norsk filmutvikling var etablert i 1968 under navnet Statens Filmopplæring. I 1985 ble Statens Filmopplæring slått sammen med Studieavdelingen ved produksjonsselskapet Norsk Film A/S og ble til Statens studiesenter for film med tilhold 1987–1997 hos Norsk Film på Jar i Bærum. I 1997 flyttet institusjonen til Filmens hus og ble i 2002 omdøpt til Norsk filmutvikling. Den ble slått sammen med Norsk filminstitutt i 2008.

Norsk filmfond var et statlig bevilgningsorgan for filmproduksjon som ble opprettet i 2001. Fondet ble slått sammen med Norsk filminstitutt i 2008.

Statens filmtilsyn holdt til Filmens hus 1996–2005. Det var etablert som Statens Filmkontroll i 1913 og flyttet inn i Filmens hus da dette åpnet i 1996. I 2005 ble Statens filmtilsyn slått sammen med Statens medieforvaltning til Medietilsynet og flyttet til Fredrikstad.

Filmmuseet var et lite museum som eksisterte i Filmens hus 1998–2019. Det ble etablert i 1998 med en samling av historiske apparater og andre gjenstander som gikk tilbake til filmens tidligste tid. Museet ble nedlagt i 2019 og ansvaret for samlingen overført til Nasjonalmuseet.

TOS