Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt, NFI, Dronningens gate 16 (Filmens hus), opprinnelig etablert i 1955, institusjon som fordeler statlige bevilgninger og er filmpolitisk rådgiver for Staten.

Historikk

Norsk filminstitutt ble oprettet i 1955 som et statlig filmarkiv med ansvar for bevaring av den norske filmarven. Det hadde lager i Kingos gate til 1967, da det fikk nye og bedre lokaler i Aslakveien 14B på Røa. I 1984 flyttet Norsk filminstitutt inn i det gamle Militærhospitalet (som da var satt opp igjen på Grev Wedels plass 1 og restaurert). I 1993 ble Statens Filmsentral, som distribuerte opplysningsfilmer til skolene og opprinnelig holdt til i Schwensens gate 6, innlemmet i Norsk filminstitutt.

Norsk Filminstitutt flyttet til Filmens hus da dette åpnet i 1996. Deretter ble arkivansvaret gradvis overført til Nasjonalbiblioteket. Etter sammenslåing med Norsk filmutvikling og Norsk filmfond i 2008, er Norsk filminstitutt den statlige hovedinstitusjonen for fordeling av bevilgninger til filmproduksjon og er filmpolitisk rådgiver for staten.