St. Hanshaugen politistasjon

St. Hanshaugen politistasjon, tidligere politistasjon, opprett i 1901 med lokaler i første etasje i Schwensens gate 10. Her var den til 1945, da den ble flyttet til første etasje i Schwensen gate 20. Politistasjonen ble nedlagt i 1962.