Dalsbergstien

Dalsbergstien, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Ullevålsveien nedenfor Sankt Hanshaugen til Pilestredet ved det tidligere Frydenlunds bryggeri, nå OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Gammel vei oppkalt etter feierinspektør, snekkermester Jens Dauelsberg (1748–1813), eier av Dauelsbergløkken. Hovedsakelig leiegårdsbebyggelse fra 1890-årene. Området mellom Dalsbergstien og Stensberggata ble tidliger kalt Dalerhaugen.

Bygninger m.m.:

3. Fireetasjes hjørnegård ved krysset med Glückstads gate. Her var det tidligere pensjonat for unge kvinner, der bl.a. den jødiske studenten Ruth Maier, venninne av lyrikeren Gunvor Hofmo, bodde frem til hun ble deportert til Tyskland med skipet Donau 26 november 1942 og drept i Auschwitz sammen med flere hundre andre jøder ved ankomsten fire dager senere. Hennes dagbok ble utgitt av Jan Erik Vold 2007. En snublestein er satt ned i fortauet foran inngangen til minne om henne, og plassen like nedenfor (krysset Glückstads gate/Krumgata/Dovregata) fikk 2020 navnet Ruth Maiers plass.

4c. Her lå Underwater pub fra 1990. Den var bl.a. kjent som «operapub» fra 1993 til den ble nedlagt 2018.

18. En sju etasjes boligblokk oppført av USBL 1984. Tomten tilhørte Døves kirke, som sammen med en teglsteinsbygning i nygotikk med inngang og adresse Sofies gate 21 var innkjøpt for å bygge et senter for døve der. Under den annen verdenskrig hadde Hjemmefronten et våpenlager på loftet i kirken. Omkring 1970 bygde menigheten en ny kirke Døvekirken i tilknytning til Husmorforbundets hus i Fagerborggata, innviet 1974.

19. En av blokkene i Lille Bislett Eierseksjonssameie, oppført 2008, Coop Mega-butikk.

21. En treetasjes leiegård ved hjørnet av Pilestredet oppført i 1880, nå Dalsbergstien hus, et kommunalt, midlertidig botilbud til brukere i aktiv rus.

Fra 1925 var det melkebutikk, senere kolonialforretning på hjørnet mot Pilestredet. I slutten av 1930-årene ble gården ombygd til hybelhus, fra begynnelsen av 1950-årene Bislett Hospits. Her ble Det norske forbundet av 1948 stiftet 20. mai 1950. Dette var starten på den organiserte homobevegelsen i Norge. Forbundet ble nedlagt i 1992 da det gikk sammen med andre organisasjoner for homofile og dannet Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH), i dag kalt FRIforeningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Et blått skilt satt opp av Oslo Byes Vels ble avduket ved hjørnet av Pilestredet 20. mai 2020 for å markere 70-årsjubileet for stiftelsen av DNF-48. SE VIDEO