Krumgata

Gaten sett fra Ruth Maiers plass. Foto: Helge Høifødt

Krumgata, Bislett, bydel St. Hanshaugen, fra Dovregata til Sofies gate, med leiegårdsbebyggelse. Navn etter gatens form, vedtatt 1896.

5. Boliggård bygd bygd i begynnelsen av 1960-årene, av samme type som Sofies gate 7. På tomten der disse gårdene ligger, lå tidligere Neuperts løkke.