Neuperts løkke

Neuperts løkke, eiendom som lå mellom Krumgata og Sofies gateBislett, eid av musikkhandler Herman Christian Neupert (1805–78). Her lå det en senklassisistisk murvilla i to etasjer med hage sørover mot Sofies gate. Da huset var revet, ble det i begynnelsen av 1960-årene bygd boliggårder med hybelleiligheter langs Krumgata og Sofies gate .