Lille Bislett

Lille Bislett, Bislett, bydel St. Hanshaugen, leke- og idrettsplass sørvest for Bislett stadion, samt veistump uten fast dekke fra Bislettgata til Dalsbergstien langs vestsiden av plassen. Gatenavnet vedtatt 1952. Veien er en del av en ikke opparbeidet Bislettgade, regulert 1871.

Før og like etter krigen var det en barnepark i nordenden av plassen, og ved trappene opp til Sofies plass stod det en kiosk. Om vinteren ble plassen islagt. Da krigen kom, anla Frydenlunds Bryggeri et stort vedlager på plassen, som etter hvert opptok tre fjerdedeler av hele arealet. Lageret var inngjerdet av et fire meter høyt gjerde med piggtråd øverst, og hadde en stor kjøreport hvor traktorer med tilhengere kjørte inn og hentet vedlass til bryggeriets fyrhus. Det lille som var igjen av plassen, ble brukt som håndballbane av stedets ungdommer.

Plassen ble sterkt beskåret ved byggingen av nye Bislett og omleggingen av Bislettgata. Den brukes nå som idrettsplass med fotballbane med kunstgress, streetbasketballbane, ballbinge og idrettslekeplass.

Til gaten ligger Lille Bislett Eierseksjonssameie, tre blokker med fasader også mot Pilestredet og Dalsbergstien, oppført 2007–08 (ark. Dyrvik Arkitekter AS). Komplekset har 224 leiligheter og 3500 m2 næringslokaler, bl.a. en Coop Mega-forretning med inngang fra Dalsbergstien.