Teaterhøgskolen

Teaterhøgskolen, opprettet i 1953, er en avdeling av Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Fossveien 24 på Grünerløkka (tidligere Christiania Seildugsfabrik). Teaterhøgskolen utdanner både skuespilllere og regissører og har muligheter for fordypning i scenetekst og scenografi. Den er en kunsthøyskole som ivaretar både det tradisjonelle og det eksperimentelle. Utdanningen fører frem mot bachelor- eller mastergrad.

Historikk

Teaterhøgskolen ble opprettet under navnet Statens teaterskole. Den ble Statens Teaterhøgskole i 1982 og innlemmet som avdeling i Kunsthøgskolen i Oslo i 1996. Den hadde først tilhold i Schwensens gate 6 (tidligere St. Hanshaugens skole), var fra 1966 i Njårdhallen og 1985–2003 på Aker brygge. I 2003 flyttet den samtidig med Operahøgskolen og Balletthøgskolen (Dans) inn i Kunsthøgskolens nye skolesenter i Fossveien på Grünerløkka.