Møllergata skole

Møllergata skole fotografert i 2008. Til venstre går Wilses gate. - Foto Mahlum / Public Domain

Møllergata skole, Møllergata 49, barneskole (1–7). De eldste bygningene ble oppført etter tegninger av ark. J. W. Nordan og åpnet 1861 under navnet Nordre Skole. Den tidligere Møllergadens Skole lå til Møllergata 46 og var bygd 1826, det første hus i byen oppført spesielt for allmueskolen. Den nye skolen avløste Ankerløkken og de opprinnelige Hammersborg og Vaterland skoler. Den var innredet etter nye pedagogiske prinsipper, men viste seg allerede ved starten å ha for liten plass. 1891–93 ble den utvidet med ny bygning av samme arkitekt. Ny utvidelse 1933–34 (bl.a. med svømmebasseng) ved Byarkitektens kontor.

Møllergata skole hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1906 med hele 2345 elever, som gikk i skole i flere skift. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 242 elever. Mottaksgrupper.

Skolen ble rekvirert av tyskerne allerede 10. april 1940 og brukt som kaserne, først til 27. april, deretter fra 4. desember dette året og ut resten av krigen. I skolegården var det en mannskapsbrakke. På grunn av svømmebassenget ble skolen også brukt til avlusning og vask av fanger, og tusenvis av fanger var innom her. Skolens undervisning foregikk under krigen flere steder, blant annet i Jakobs menighetshus i Møllergata 46, på Hammersborg skole og i Godtemplarordenens lokaler i Bernt Ankers gate. Ved krigens slutt ble skolen først overtatt av mannskaper fra Milorg, deretter av Røde Kors til innkvartering av frigitte krigsfanger og flyktnninger. 990 tidligere sovjetiske krigsfanger var internert her, før de ble hjemsendt sommeren 1945. Skolen ble frigitt rundt årsskiftet 1945/46, men den var så ramponert at den måtte gjennomgå en grundig rehabilitering før den igjen kunne tas i bruk som skole i 1946.

Skolen har byens eldste skolekorps, stiftet 1. sept. 1901 av William Farre. Det gikk inn i 1917, men ble reetablert i 1921. Etter 1965 har jenter fått tilgang til korpset. På 1980- og 1990-tallet var det stor nedgang i antall musikanter, og korpset ble restartet høsten 2000.

Midtbygget (den gamle rektorboligen) har siden 2000 vært lokaler for Oslo Skolemuseum.

Skolen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.