Vaterland skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Lekeplass ved Vaterland skole, 1925. Foto: ukjent/Oslo byarkiv

Vaterland skole, to tidligere skoler i Vaterland.

Opprinnelig navn på en fattig- og almueskole som ble opprettet 1806 og nedlagt 1861 da Nordre skole (Møllergata skole) ble tatt i bruk.

Senere navn på folkeskole ved hjørnet av Stenersgata og Sukkerhusgata. Den ble reist 1873 etter det nye kaserneprinsippet, midtkorridor med klasseværelser på begge sider (ark. Henrik Thrap-Meyer). Skolen delte bygning med Vaterlands tekniske aftenskole, opprettet 1876. Utvidet med nybygg (ark. H. J. Sparre), oppført på Sukkerhusets tomt 1914 for begge skolene. Det var parkanlegg mellom bygningene. Folkeskolen ble nedlagt 1932, og en kommunal fortsettelseskole (framhaldsskole) for gutter overtok lokalene. Den ble nedlagt 1964. I 1890 og 1910 hadde skolen de høyeste elevtallene med ca. 1500 elever.

Både Fortsettelsesskolen for gutter i Vaterland skoles eldste bygning og Oslo elementærtekniske skole i bygningen fra 1914 ble rekvirert og tatt i bruk som kaserner av tyskerne under krigen. Vaterland skole var fra 10. april 1940 rekvirert for det tyske infanteriets sikkerhetsbataljon 366. Fra høsten 1940 fikk skolen bruke noen rom, blant annet spesialrommene. Skolen ble endelig frigitt 18. juli 1945. Oslo elementærtekniske skole ble delvis rekvirert fra 11. april 1940 til 10. februar 1941, fra da av var hele skolen rekvirert. Den ble endelig frigitt 23. juni 1945.

1969–70 foregikk aksjonen «Et sted å være» på den nedlagte Vaterland skole. Det var en stor ungdomsaksjon som bl.a. engasjerte seg i byfornyelsesarbeidet i strøket og som var et mottrekk til de kommersielle kreftene som ville arrangere messen «Teenage Fair» i Messehallen. Vaterland skole ble delvis ødelagt i en brann høsten 1970 og ble revet i mars 1971.