Oslo Handelsgymnasium

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Oslo Handelsgymnasium fotografert i 1951. - Foto Widerøes Flyveselskap / Helge Skappel / Oslo byarkiv / Creative Commons

Oslo Handelsgymnasium, Parkveien 65, 3-årig høyere skole for økonomiske og allmenndannende fag, opprettet 1875 som 2-årig skole for menn, gav fra 1879 også ett-årig ettermiddagskurs for kvinner. Økonomisk Gymnasium opprettet 1950, opptatt i videregående opplæring fra 1977. Skolen gir opplæring i utdanningsprogrammene for studiespesialisering og service og samferdsel, i tillegg et eget tilbud for minoritetsspråklige. Skolen deltar i flere internasjonaliserings-prosjekter og er den eneste i Oslo som tilbyr bydekkende ettermiddagsundervisning i japansk. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 828 elever.

I perioden 1970–94 hadde skolen også undervisning på høyskolenivå. Programmet Økonomisk College ble fra 1994 innlemmet i den nye Høgskolen i Oslo (nå OsloMet).

Skolen holdt de første årene til i Nissens Latin- og Realskoles tidligere bygning, Rosenkrantz’ gate 7, og flyttet 1885 til ny bygning (ark. H. Nissen og H. Munthe) i Munchs gate 4. Nåværende bygning oppført i betong med fasader i rød tegl 1940 (ark. G. Blakstad og H. Munthe-Kaas).

Før skolen hadde fått flyttet inn i sine nye lokaler, ble det moderne nybygget rekvirert av tyskerne i desember 1940. Under krigen var skolen hovedkvarter for Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen og general Nikolaus von Falkenhorst, øverstkommanderende til 1944. Han administrerte okkupasjonen fra det som skulle bli rektors kontor. Interiøret fikk en stilfull og tidstypisk innredning med blant annet kassettert tak. I skolebygget var også den tyske hærens domstol, Heeresgericht. Fire meter under skolegården ble det anlagt en stor bunker. 1. februar 1945 flyttet Wehrmacht ut og Reichskommissariat inn. 13. mai 1945 overtok hjemmestyrkene bygningen, og i juni ble den overtatt av de alliertes ledelse under sir Andrew Thorne. Først etter at soldatene hadde forlatt bygningen på nyåret 1946, og etter omfattende reparasjoner, kunne skolen flytte fra den gamle bygningen i Munchs gate og inn i sine nye lokaler. Et av Oslo Byes Vels blå skilt ble satt opp i forbindelse med frigjøringsjubileet i 1995, et annet ble satt opp på muren ved inngangen til Wehrmachtbunkeren fra Parkveien i 2017.

Skolens aula er utsmykket av Sigurd Winge 1956. Den antikiserte kvinnefiguren med handelsattributter som var plassert over inngangen i Munchs gate, ble flyttet til skolen i Parkveien. Skolen har gjennom årene mottatt gaver fra tidligere elever, i galleriet i 2. etasje henger maleriet «Jentene i Thorvald Meyers gate» av Thorvald Lund-Hansen.

Skoleavisen het «Kremmer’n». Skolens russ er blåruss, og russemerket var en Merkurstav.