Munchs gate

Munchs gate, sett fra St. Olavs plass. Foto: Ssu / Creative Commons

Munchs gate, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Apotekergata til St. Olavs plass. Oppkalt 1864 etter historikeren, professor Peter Andreas Munch (1810–63). Opprinnelig gikk gaten fra Teatergata, den ble forlenget gjennom Regjeringskvartalet og på baksiden av Oslo tinghus til Apotekergata 1990.

Bygninger m.m.:

4. Oslo Handelsgymnasiums gamle bygning, oppført 1883–85 i nyrenessansestil (ark. Henrik Nissen og Holm Munthe). Skolen holdt til her til 1946. 21. desember 1940 provoserte Hirden til uro og slagsmål på skolen, og flere lærere og elever ble arrestert. I skolebygningen hadde rettskjemiker Charles Bruff, som også underviste i kjemi på skolen, sitt laboratorium. Bygningen ble en tid disponert av Kommunalskolen, senere kontorlokaler for Teledirektoratet/Telenor. Ombygd og rehabilitert 2005 som lokaler for Borgarting lagmannsrett (ark. Solheim + Jacobsen).

5. Forretnings- og hybelbygg i ni etasjer fra 1938. I første etasje var det bensinstasjon og butikker. I mellometasjen og annen etasje var det kontorer, ellers 140 ettroms leiligheter. Eiendommen var under krigen rekvirert av tyskerne for personell i H.V.D. (Hærens forsyningstjeneste). Nå hotell (Thon Hotel Much).

5b, syvetasjes funksjonalistisk forretnings- og industribygg fra 1937, i 1980-årene gitt en postmoderne fasade i forbindelse med ombygging til kontorer for Gjensidige Forsikring. Her holdt Norsk Lithografisk Officin & Richies Konvolutfabrikk til, en stor moderne trykkeri- og konvoluttbedrift. Trykkeriet hadde fire meget verdifulle trykkerimaskiner, de to nyeste skulle i 1944 overtas av tyskerne og flyttes. Trykkeriet hadde også fått bestilling på trykking av kart over Vestmarka. 8. desember 1944 klokken 17.35 ble de to rekvirerte maskinene sprengt av Aks 13000. Det ble brukt små ladninger, plassert inne i maskinene, og maskinene ble helt ødelagt. De to andre maskinene ble en del skadet, slik at det ikke kunne trykkes kart for tyskerne. En vegg falt ut og et vindu ble knust, ellers var skadene små og ingen kom til skade.

7. Helsehuset, åpnet 1990, inneholder ulike legekontorer, homøopat, fysioterapi, treningssenter, svømmebasseng m.m.