Nissens Latin- og Realskole

Nissens Latin- og Realskole, tidligere skole stiftet 1843 av skolemannen cand.philol. Hartvig Nissen (1815–74, som også grunnla Hartvig Nissens skole) og matematikeren Ole Jacob Broch (1818–89).

Nissens Latin- og Realskole ble planlagt som linjedelt treårig latingymnas og treårig realgymnas som førte frem til universitetet, og som skulle bygge på en udelt skole for allmenn utdanning uten latin. Nissens Latin- og Realskole ble en av byens fremste skoler for høyere utdanning (den hadde 672 elever i 1862), skjønt reallinjen aldri ble mer enn et kurs og en forberedelsesskole for Krigsskolen.

Skolen hadde først lokaler i Malthebys øverste etasje, men fikk 1847 egen skolebygning (ark. Johan Henrik Nebelong) i Rosenkrantz’ gate 7. Nissens Latin- og Realskole ble overtatt av Gjertsens skole og nedlagt i 1874. Skolebygningen ble senere ombygd for Christiania Haandværks- og Industriforening («Håndverkeren»).