Statens håndverks- og kunstindustriskole

Kunst- og håndverksskolen fotografert i 1904. Ullevålsveien til venstre, Johannes Bruns gate til høyre. - Foto Anders Wilse / Oslo Museum / Creative Commons

Statens håndverks- og kunstindustriskole, SHKS, tidligere skole opprettet 1818, fra 1822 med det offisielle navnet Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania, ble 1996 innlemmet i Kunsthøgskolen i Oslo.

Skolen fikk i 1904 en egen bygning i Ullevålsveien 5, sammen med Kunstindustrimuseet i Oslo (ark. Bredo Greve og Ingvar M. O. Hjorth). Skolen spilte en sentral rolle i kunstlivet gjennom store deler av 1800-tallet. Den var arrangør av kunstutstillinger, og skolens direksjon fungerte som rådgivende organ i kunstspørsmål. Direksjonen forestod ledelsen av Nasjonalgalleriet fra opprettelsen i 1836 til 1869. Samme år ble skolen omorganisert og fikk navnet Den kongelige Tegneskole. Undervisningen tok da mer og mer sikte på håndverkere, men de fleste betydelige kunstnere fikk fortsatt sin første utdannelse der. Fikk navnet Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1911; den har derfor vært kalt både «Tegneskolen» og «Kunst- og håndverksskolen». Den ble høyskole 1981.

St. Hanshaugens skole leide lokaler her 1920–35.

Under krigen var skolen rekvirert av tyskerne og ble blant annet brukt som lager. Mot slutten av krigen ble deler av flydelslageret på Sjursøya flyttet hit.

Skolen hadde i senere år institutter for farge, grafisk design og illustrasjon, tekstil, møbel- og innredningsarkitektur, klær og kostyme, metall, keramikk, radér og litografi, tegning, form, industridesign, teori og historie. Høyskolekandidatstudiet var 3-årig, med mulighet for hovedfagseksamen etter ytterligere 1 1/2 år.

Skolen flyttet ut av bygningen i Ullevålsveien 2010 og ble samlokalisert med resten av Kunsthøgskolen på Grünerløkka. Bygningen ble ombygd og gjenåpnet 2015 for Edvard Munch videregående skole.