Nordahl Bruns gate

Johan Nordahl Brun (1745-1816)

Nordahl Bruns gate, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Ullevålsveien til Pilestredet. Oppkalt 1864 etter forfatteren og biskopen Johan Nordahl Brun (1745–1816). Bygningsmassen består hovedsakelig av treetasjes leiegårder fra 1870-årene, gaten tilhører et av byens eldste typiske leiegårdsstrøk, oppført på Meyerløkken som ble utparsellert fra 1860-årene.

Bygninger m.m.:

5. Fireetasjes leiegård fra 1875. I 1900 ble hele gården gjort til kaserne for Artilleriets underoffisersskole. Fra 1920-årene av var gården eid av Oslo Forsorgs- og verneforening som drev et hjem for kvinner her.

7. Fireetasjes leiegård fra 1875 som ble totalskadd i en brann 2008. 22 personer ble husløse i brannen.

8. Bygning reist 1871 for Kristiania Sjømannsskole, som holdt til her 1872–92. På denne tiden hadde også Meteorologisk institutt lokaler i gården (til 1914). 1892 overtatt av Musikk- og Organistskolen, som senere endret navn til Musikkonservatoriet, fra 1973 Norges Musikkhøgskole (til 1989), senere ble bygningen brukt av Arkitekthøgskolen i Oslo, Institutt for industridesign. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Musikkonservatoriet.

12b. I denne leiegården bodde Hans Jæger (1854–1910).

13. Fireetasjes leiegård fra 1897 ved hjørnet av Bidenkaps gate. I første etasje lå «St. Olafs avholdskafé», et malermesterfirma og Bjarne Thorstensens agentur- og engrosforretning innen skofabrikasjonsartikler. Thorstensen med dekknavnet Arnesen var Milorg-mann under krigen og brukte kontoret sitt som fast møtested for Milorg.

20a. En liten murbygning oppført 1881 for Justervesenet, som ble opprettet 1875 i forbindelse med innføringen av det metriske system. Justervesenet brukte bygningen til det flyttet virksomheten til Skedsmo 1997. Bygningen er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Justervesenets tid her.

22. Bygdelagshuset. Opprinnelig to treetasjes murgårder (nr. 22 og 24) med Bygdelagssamskipnadens kontorer og møtelokaler, se By- og bygdelag. Som markering av Bygdelagshuset er et av Oslo Byes Vels blå skilt satt opp her.

I årene 1883–93 holdt Gundersens skole til i nr. 24 og 1885–1927 holdt Ragna Nielsens latin- og realskole til i nr. 22. Under krigen ble bygningen rekvirert av tyskerne og brukt av Luftwaffe som kontorer og innkvartering, og av Kriegsmarine som delelager for sambandet, Marine-Verbindungsstelle beim Zentralersatzteillager 306.