Ragna Nielsens latin- og realskole

Ragna Nielsens latin- og realskole, tidligere privatskole opprettet 1885 i Nordahl Bruns gate 22 av Ragna Vilhelmine Nielsen (1845–1924). Dette var byens første fellesskole for gutter og jenter, og den omfattet småskole, middelskole og gymnasium. Det ble da ansett som intet mindre enn uhørt at en kvinne skulle stå i spissen for en skole med mannlige elever, og bedre ble det ikke da hun ansatte lærerinner til å undervise helt frem til artium. Skolen ble etter hvert en av byens største og mest ansette. Den opphørte i 1927.

I nabobygningen i Nordahl Bruns gate, nr. 24, holdt Gundersens skole til 1883–93.

Ragna Nielsen deltok i grunnleggelsen av Norsk kvinnesaksforening og var i mange år leder i foreningen. Hun var blant stifterne av Kvinnestemmerettsforeningen og av Hjemmenes Vel, og i 1906 var hun en av de første seks kvinner som ble valgt inn i Kristiania bystyre. Hun har fått en vei oppkalt etter seg på Tonsenhagen.