Oslo Hjemmenes Vel

Oslo Hjemmenes Vel, stiftet 1898, Europas eldste husmorforening, yrkesorganisasjon for husmødre. Den arbeidet for hjemmene etisk, sosialt, kulturelt, økonomisk og hygienisk. Hjemmenes Vel arrangerte foredrags- og diskusjonsmøter, demonstrasjoner og kurser.

Hjemmenes Vel ble fra starten ledet av Dorothea Christensen og etablerte festekontor for hushjelper. I mellomkrigstiden var Karen Platou sekretær og drivkraft i organisasjonen. Hun var også den første faste kvinnelige stortingsrepresentanten, innvalgt fra Høyre i 1922–1924.Foreningen drev også omfattende barnehagearbeid, formidlet ferieopphold for husmødre, salg av håndarbeid m.m. Organisasjonen var en av forløperne til Norges Husmorforbund, stiftet 1933.

Oslo Hjemmenes Vel oppførte 1912–13 et mødrehjem i Nedre Vollgate 20 (ark. Ingvar O. Hjort). I første etasje var husflidsutsalget Bikuben, i de øvrige etasjene kontorer, møtelokaler og noen hybler. Fra 1940 hadde foreningen kontorer i Oscars gate 43. Den ble nedlagt 1979.