Nedre Vollgate

Nedre Vollgate, Sentrum, fra Rådhusgata til Wessels plass. Gaten het opprinnelig Øvre Gade, og var den av byens gater som gikk nærmest vollene. Den fikk sitt nåværende navn omkring 1750; etter at vollene var revet og den nåværende Øvre Vollgate anlagt, var den ikke lenger byens øvre gate. Der Frimurerlosjen nå ligger, gikk tidligere gaten i en bakke som ble kalt Sverdfegerbakken. Fra 2016 ble gaten gravd opp og store mengde masse kjørt bort i forbindelse med anleggelsen av en støpt tunnel fra Rådhusgata til Stortingets garasje og og nytt, planlagt postmottak under Wessels plass.

Bygninger m.m.:

Den opprinnelige bebyggelsen i gaten bestod ikke, som i resten av byen innenfor vollene, av mur- og bindingsverkshus. I den øvre delen av byen, der de mindre pengesterke slo seg ned, ble det i stor grad gitt dispensasjon til å bygge billige trehus. Flere av disse husene gikk med i brannen 1686, og i dagens Nedre Vollgate er det ikke spor etter den opprinnelige bebyggelsen. Gaten er hovedsakelig preget av forretningsgårder oppført på 1900-tallet.

3. I et lite trehus som lå her tidligere, ble Morgenposten grunnlagt 1860 av William Nissen. Nåværende bygninger inneholder bl.a. kontorer for ambassaden til Kasakhstan.

4. En åtteetasjes forretningsgård fra 1939 med bl.a. Filippinenes og Myanmars ambassader. Under krigen hadde firmaet Nordag A/S, datterselskap av det tyske Nordische Aluminium Gesellscaft kontorer her.

5/7 er en av gatens eldste bygninger, en femetasjes gård oppført 1897 for Rich. Andvords protokollfabrikk (ark. Kristen Rivertz, fasaden tegnet av Oscar Hoff). Fra huset var nytt og frem til den første verdenskrig holdt Allers Familiejournal til her. Tidligere lå det her to bygningene nr. 5 og nr. 7, som begge ble revet i forbindelse med oppførelsen av dagens bygg. Under krigen produserte Rich. Andvords protokollfabrikk bl.a. falske identitetspapirer for Hjemmefronten. Denne virksomheten er minnet med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

I nr. 5 bodde flere av 1800-tallets kjente skuespillere, som Lucie og Nikolay Wolf og Alma og Johan Fahlstrøm.

8. Otto Treider Private Gymnas AS. Her holdt tidligere Oslo-Akutten til, en privatdrevet legevakt, opprettet 1986; den var her til 2012, da den flyttet til Rosenkrantz' gate 9.

8b. Syvetasjes kontor- og trykkeribygning oppført for Morgenposten 1940-43. (ark. R. Tønsager), avløste en tidligere murgård som Morgenposten overtok 1873. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Morgenposten.

11. Forretningsård oppført for Norges Hypothekbank 1913–15 (ark. far og sønn Henrik Nissen). I 1930 og 1978 ble det gjort store bygningsmessige endringer i de øverste etasjene. I 1930-årene hadde også Norges Kommunalbank og Norges bustads- og småbruksbank lokaler her. I begynnelsen av 1960-årene overtok Statens Landbruksbank hele gården. Senere kontorer for bl.a. Husbanken, Riksrevisjonen og Stortinget, bevertningssteder på gateplan.

18. Her lå hospitset «Terminus» som var beslaglagt av tyskerne under krigen, senere «Perminalen», nå i Øvre Slottsgate 2. Fra 1998 har bygget vært eid av Stortinget.

19. Den Norske Frimurerordens losjebygning, se Frimurerlosjen. Også restaurant «Christiania».

20. Gård oppført for «Hjemmenes Vel» 1912–13 i nybarokk (ark. Ingvar O. Hjort). Foreningen Hjemmenes Vel var en av Europas første husmorforeninger, stiftet 1898. Den hadde festekontor for hushjelper og engasjerte seg aktivt i barnehagesaken. I første etasje var husflidsutsalget Bikuben, i de øvrige etasjene kontorer, møtelokaler og noen hybler. Her har senere vært en rekke leietakere, bl.a. Studentenes Friundervisning og charterselskapet Saga Tours. Kjøpt av Stortinget 1993.