Wessels plass

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Wessels plass med Akersgata i forgrunnen, Prinsens gate og Schiøll-gården til venstre og Nedre Vollgate og Frimurerlosjen til høyre. - Foto Ukjent fotograf / Nasjonalbiblioteket / Public domain

Wessels plass, Sentrum, plassen mellom Stortingsgata, Akersgata, Prinsens gate og Nedre Vollgate. Opprinnelig kalt Stortingspladsen; nåværende navn 1891 etter dikteren Johan Herman Wessel (1742–85). Hans portrettbyste, utført av C. L. Jacobsen, ble reist her 1891. Dette området var opprinnelig en fjellknaus, «Bukkebjerget», som gikk inn i den gamle festningsvollen. Her lå også fideikommissarius Huitfeldts hus og hage (også kalt «madame Hammers gård»), som ble kjøpt av kommunen 1873. Restene av knausen ble sprengt bort og hagen nivellert for opparbeidelsen av parkanlegget på den nåværende Wessels plass omkring 1880. Den øverste del av plassen kalles også for Athenæum, etter bygningen her. På plassen stod tidligere også Stinius Fredriksens statue av statsminister Johan Sverdrup, reist 1964, senere flyttet til Eidsvolls plass.

Wessels plass var tidligere et viktig kommunikasjonsknutepunkt for buss- og sporvognsruter. Under plassen bygde Stortinget en gangtunnel som gav forbindelse til Stortingets kontorbygning i Prinsens gate 26. Plassen ble rehabilitert og oppgradert 2005, da også trikkeholdeplassen ble tatt bort. Plassen ble fra 2014 igjen gravd opp i forbindelse med Stortingets arbeider med ny tunnel til Rådhusgata, nytt postmottak og bygging av nye kontorer inni den gamle Schiøllgården. Plassen ble avstengt fra august 2014, og arbeidene var planlagt ferdigstilt høsten 2018, noe som ikke holdt, grunnet forsinkelser og store kostnadsoverskridelser. Våren 2019 startet arbeidet med rehabilitering av plassen.