Morgenposten

Morgenposten, politisk uavhengig dagblad i Oslo 1861–1971. Den ble populært kalt «Sværta», fordi grunnleggeren, William Nilsson, drev svertefabrikk i gården hvor avisen holdt til, Nedre Vollgate 8. Avisen ble grunnlagt under navnet Christiania Avertissements-Blad, men begynte i 1865 med nyhetstjeneste under navnet Christiania Nyheds- og Avertissements-Blad. Navnet Morgenposten kom med som undertittel fra 1866, som hovedtittel fra 1943. 1918–46 ble Morgenposten redigert av T. Pryser, som gjorde bladet til en moderne dagsavis med betydelig utbredelse i Oslo og omegn. Fra 1944 utgav Morgenposten også en egen landsutgave.

Under krigen kunne avisen flytte inn i sin nye gård i Nedre Vollgate 8. Det er en syvetasjes kontor- og tidligere trykkeribygning oppført 1940–43. (ark. R. Tønsager), den avløste den tidligere murgården som Morgenposten hadde overtatt i 1873. Avisen utkom under hele krigen, og ble av Høyesterett ilagt 170 000 kroner i inndragning i 1948. Denne dommen førte til at rettsoppgjøret med de andre avisene som hadde kommet ut under krigen, spesielt Aftenposten, bortfalt og frivillige avtaler ble inngått isteden. Fra et opplag på over 50 000 i årene etter den annen verdenskrig sank det jevnt til rundt 35 000 i midten av 1960-årene. I 1967 ble avisen overtatt av Sverre Munck som drev den frem til sin død, året før nedleggelsen.

Den gamle Morgenposten-gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om avisen.