Otto Treider Private Gymnas AS

Otto Treider Private Gymnas AS, Nedre Vollgate 8, privat videregående skole innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering. Tidligere adresse var Kristian Augusts gate 21, der den gamle Otto Treiders Handelsskole tidligere holdt til. Skolen ble opprettet 1882 som landets første handelsskole av Otto Halvdan Treider (1856–1928), skolemann og frikirkelig predikant som også fikk oppført Calmeyergatens Misjonshus. Skolen holdt opprinnelig til i Grensen 4; i Kristian Augusts gate var den 1899–2012.

Skolen var i mange år eid og ledet av familien Treider, og senere (2001–14) var den en del av konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS. Skolen er i dag eid og ledet av Lars Eric Onarheim. Skoleåret 2020/21 hadde Otto Treider Private Gymnas 268 elever.