Ragna Nielsens vei

Ragna Nielsens vei, Tonsenhagen, bydel Bjerke, fra Rødbergveien til Anna Rogstads vei. Oppkalt 1955 etter kvinnesakskvinnen og pedagogen Ragna Vilhelmine Nielsen (1845–1924), som 1885 opprettet Ragna Nielsens latin- og realskole. Hun deltok i grunnleggelsen av Norsk kvinnesaksforening og var i mange år leder i foreningen. Hun var blant stifterne av Kvinnestemmerettsforeningen og av Hjemmenes Vel, og i 1906 var hun en av de første seks kvinner som ble valgt inn i Kristiania bystyre.

Referanser i denne artikkelen

Ragna Nielsens latin- og realskole