Anna Rogstads vei

Anna Rogstads vei, Tonsenhagen, bydel Bjerke, fra Rødbergveien til krysset Ragna Nielsens vei/Kristine Bonnevies vei, oppkalt 1955 etter Anna Rogstad (1854–1938), som var bestyrer for Fortsettelsesskolen for piker 1909-1923, medstifter av Norges Lærerinneforbund (1912), medlem av bystyret i tjue år (Høyre) og Norges første kvinnelige stortingsrepresentant (vararepresentant for Høyre fra Gamle Aker krets 1911–12).

1. Tonsenhagen skole.