Tonsenhagen skole

Tonsenhagen skole, Anna Rogstads vei 1, barneskole (1–7), oppført 1963 (ark. Byarkitekten v/overarkitekt Guttorm Christie). Nytt ventilasjonsanlegg 2009–10. Skolen ble rehabilitert og påbygd 2014. I årene rundt 1970 hadde skolen 495 elever. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 580 elever. Tonsenhagen Skolekorps stiftet 3.mai 1968.

Utenfor skolen ligger Tonsenhagen skoleidrettsplass, der det er skøytebane om vinteren (naturis).